Med borger- eller brugergruppe

Hjælp forandringerne på vej

Det kan flytte rigtig meget at tale med vores borgere eller brugere af vores tilbud. Især hvis vi er udfordret på, hvorfor en indsats ikke fungerer efter hensigten.

Brug for hjælp med fokusgruppeinterview?

Det kan være rigtig givende for medarbejderne at deltage i fokusgruppeinterview med borger/brugergruppen, men hvis hverdagen er for presset, hjælper vi gerne.

Har I brug for hjælp?

Pris: 31.250 kr. inkl. moms
Fokusgruppeinterview med borger- eller brugergruppe

Forandringsprocesser