Vi arbejder videre med effektive tværgående processer

Vi arbejder videre med effektive processer

Efter en effektiv tværgående proces skal der arbejdes videre med de forbedringer, der er kommet idéer til. Det kan gøres på flere måder. Den mest effektive er at holde tavlemøder i de enkelte teams.

Har I brug for hjælp til at komme videre?

Hvis I har brug for hjælp til at arbejde videre med forbedringerne og sikre, at processen fortsætter, så er det denne pakke I har brug for.

Det arbejder vi bl.a. med:

  • Det korte, effektive møde – Der vælges en koordinator i teamet. Koordinatoren oplæres i at holde og styre tavlemøder med resten af teamet. Disse tavlemøder kan foregå dagligt, ugentligt, hver 14. dag eller en gang om måneden, alt efter, hvad der giver mening i jeres team.
  • Støttende coaching – Koordinatoren støttes undervejs i implementeringen via møder og coaching. Der planlægges 5 coachingsessioner for at støtte koordinatoren bedst muligt i opgaven.
  • Opfølgende møde – Når de korte, effektive møder har kørt et stykke tid, deltager vi igen for at tilrette metoden, så den kører mest effektivt fremadrettet.

Har I brug for hjælp?

Pris: 37.500 kr. inkl. moms
Det procesoptimerende team. Vi arbejder videre med effektive tværgående processer

Bliv klædt på til at fortsætte på egen hånd

Offentlige institutioner skal ikke være afhængige af konsulenthuse. Derfor ser jeg det som en af mine vigtigste opgaver at klæde jeres medarbejdere på, så de selv kan klare processerne fremadrettet.

Forandringsprocesser