Pakken består af effektiv tværgående proces, implementering i procesoptimerende team og fokusgruppeinterview

Skab sammenhængskraft med den effektive tværgående proces

En god metode til at skabe sammenhængskraft på tværs af sektorer og afdelinger er ved at afholde 1-2 workshops med deltagelse af nøglemedarbejdere fra de to sektorer.

Det procesoptimerende team

Efter en effektiv tværgående proces skal der arbejdes videre med de forbedringer, der er kommet idéer til. Det kan gøres på flere måder. Den mest effektive er at holde tavlemøder i de enkelte teams.

Fokusgruppeinterview med borger- eller brugergruppe

Hjælp forandringerne på vej

Det kan flytte rigtig meget at tale med vores borgere eller brugere af vores tilbud. Især hvis vi er udfordret på, hvorfor en indsats ikke fungerer efter hensigten.

Spar ved at købe samlet

Pris: 87.375 kr. inkl. moms
Samlet pakke tværgående proces med implementering. Spar 15 pct.

Vil du hellere have kurserne et ad gangen?