En proces er en kæde af aktiviteter, hvis formål er at skabe værdi for virksomhedens interessenter
Procesledelse er at lede organisationen gennem processer med færrest mulige ressourcer.

Formålet med procesledelse er at få effektiviseret arbejdsgangene i virksomheden.
Målet er at skabe en trimmet og effektiv organisation med mindre spild og færre unødige arbejdsgange.
Delmålene er at skabe større arbejdsglæde og øget bruger/borger/kundetilfredshed.

 

Driften skal fungere selv om vi forsøger at få styr på en proces, derfor passer lean-tankegangens løbende forbedringer i små skridt så godt til offentlige virksomheder. Gitte Piil Eriksen, certificeret procesleder