Den offentlige sektor er under konstant forandring. Det kræver en kvalificeret ledelse, som kan håndtere forandringer i alle størrelsesordninger. Forandringer kan ske på en hensigtsmæssige måde for både organisation og medarbejdere.

Forandring ses som del af de generelle arbejdsvilkår i det moderne samfund, hvilket betyder, at en grundig forståelse for forandring samt evnen til at lede under forandringer er vigtige kompetencer at besidde som leder.

Hvordan skal man som leder, lede medarbejderne i en organisation, der hele tiden forandrer sig? Hvad er det der sker med medarbejderne i en organisation der hyppigt forandrer sig? Hvordan kan lederen være med til at skabe en optimal proces og styring under forandringer? Hvilke teorier og metoder kan man som leder læne sig op ad i en forandringsproces? Hvordan ledes medarbejderne gennem hyppige organisatoriske forandringer?

For at sikre effektive forandringsprocesser er det vigtigt at lederen er klædt på til at gennemføre forandringer mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at lederen har kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandringer, så ressourcerne bruges til at løse konkrete opgaver i stedet for at modarbejde processen. For at forandringsprocessen skal lykkes, er det vigtigt, at ledere på alle niveauer tror på forandringerne og kan motivere de fleste medarbejdere til det samme.  Gitte Piil Eriksen, certificeret procesleder i forandringsledelse