Virksomheder og mennesker er nødt til at vokse og udvikle sig for hvis vi står stille kommer vi bagud. Gribshave Konsulent har ekspertise i at hjælpe virksomheder og ledere med at vokse og opnå succes.

Coaching er en fremadrettet proces, der tager udgangspunkt i ønsket om forbedring og drives af troen på en positiv forandring ved at nå et belønnende mål.

Executive coaching handler om at identificere visionen for virksomheden for derigennem at udfordre lederen til at frigøre sit fulde potentiale.

Gribshave Konsulent benytter Coaching Dynamics ® Metodens tilgang.

COACHING DYNAMICS ® Metoden
Coaching Dynamics® er et komplet og beskyttet Coaching koncept oprindelig skabt og udviklet af Mark Anthony og  videreudviklet i tæt samarbejde med psykolog Monica Steinitz. Konceptet er udviklet gennem 10 år og bygger på hovedtanker og tilgange fra kognitiv, systemisk samt positiv psykologi omsat og relateret til den coachende tilgang og det fremadrettede fokus. Coaching har dybe, solide rødder i psykologien, men adskiller sig væsentligt fra den psykoterapeutiske tilgang ved som noget helt essentielt at bygge på et paradigme af muligheder, ressourcer, potentiale og vækst.

Jeg vil hjælpe dig med at opdage muligheder, du ikke troede fandtes og styrke sider af dig selv, som du ikke havde tænkt på, så du kan vokse som leder og varetage de vigtige opgaver i organisationen med større gennemslagskraft. Gitte Piil Eriksen, certificeret coach