Effektive processer på tværs af sektorer

En tilbagevendende udfordring er, at samarbejde på tværs af sektorer (afdelinger, centre, forvaltninger). Samarbejdsudfordringerne opstår ikke af ond vilje, men ofte fordi hver sektor har sin faglighed. Og til fagligheden hører forskellig lovgivning, standarder og meget andet, der ikke altid er så lette at kombinere. Sektorerne er netop opbygget for at styrke fagligheden, men enhver…