Konsulenter har brug for hjælp

Der er brug for hjælp

Jeg gennemførte en spørgeskemaundersøgelse på LinkedIn, facebook og min hjemmeside tidligere på sommeren, og resultatet overraskede mig. Det tyder på, at der er brug for hjælp. Jeg gennemførte en spørgeskemaundersøgelse, og det var hovedsageligt nyansatte (under 2 års ansættelse efter universitetet), der svarede. Min undersøgelse viste, at 70 pct. godt kunne tænke sig at kunne hente…

Effektive processer på tværs af sektorer

En tilbagevendende udfordring er, at samarbejde på tværs af sektorer (afdelinger, centre, forvaltninger). Samarbejdsudfordringerne opstår ikke af ond vilje, men ofte fordi hver sektor har sin faglighed. Og til fagligheden hører forskellig lovgivning, standarder og meget andet, der ikke altid er så lette at kombinere. Sektorerne er netop opbygget for at styrke fagligheden, men enhver…

Konsulenter klager ikke

“Konsulenter klager ikke, de holder fokus på at finde løsninger.” Dette udsagn synes jeg passer rigtig godt på den store gruppe af offentligt ansatte konsulenter, jeg har været i kontakt med gennem mit arbejdsliv. Og netop derfor har jeg oprettet en lukket facebookgruppe, hvor konsulenter kan sparre med hinanden. Et lukket forum, hvor det handler…

Gennemfør forandringer med succes

En forandring er ikke reel før adfærden blandt en større andel af organisationens medlemmer har forandret sig sådan, at organisationen som helhed optræder på en anden måde. Det er vigtigt at få motiveret medarbejderne til forandring. For at få skabt denne motivation hos medarbejderne kan det være relevant at se på, hvor de befinder sig…

Effektive forandringsprocesser

For at sikre effektive forandringsprocesser er det vigtigt at lederen er klædt på til at gennemføre forandringer mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at lederen har kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandringer, så ressourcerne bruges til at løse konkrete opgaver i stedet for at modarbejde processen. For at forandringsprocessen skal lykkes, er det vigtigt, at…