Det svære samarbejde på tværs

Det er især samarbejdet på tværs i organisationen, der er svært. Det behøver det ikke være, men det kan kræve lidt hjælp.

Effektive tværgående processer

Jeg gennemførte en spørgeskemaundersøgelse på LinkedIn, facebook og min hjemmeside i sommeren 2020, og det var hovedsageligt nyansatte (under 2 års ansættelse efter universitetet), der svarede. Især en kategori skilte sig ud – og overraskede mig, og så alligevel ikke, for jeg har ofte hørt konsulente tog kollegaer klage over netop det:

Det svære samarbejde på tværs

I spørgeskemaet spurgte jeg:
Hvad er din største udfordring i dit job som konsulent? Hvad tror du, deltagerne svarede?

 • 70 pct: samarbejde på tværs
 • 30 pct. de politiske processer
 • 50 pct. driften har for travlt til implementering, projekter osv.
 • 30 pct. at få inddraget de relevante medarbejdere i processen

Procesoptimering er et stort ønske

De fleste konsulenter vil rigtig gerne lykkes med at optimere processer. Det hænger godt sammen med samarbejdet på tværs, da processer netop typisk er tværgående – og ofte er den bedste måde at få samarbejdet til at lykkes netop at arbejde med procesoptimering og forandringsledelse.

Hvad ville du gerne lykkes med på dit arbejde?

 • 60 pct. optimering af processer
 • 50 pct. større lydhørhed fra ledelsen ift at gøre tingene på en anderledes måde
 • 35 pct. skabe bedre løsninger for borgerne
Effektiv tværgående proces

Projekter og processer fylder meget

Når jeg spørger, hvad konsulenterne typisk arbejder med, så fylder projekt- og procesarbejde rigtig meget. Og det er oftest processerne og projekterne der kræver det tværgående samarbejde, som kan være svært at få etableret, hvis der ikke er ledelsesmæssig opbakning til det.

Hvilke opgaver arbejder du typisk med?

 • Dagsordner 35 pct.
 • Politisk betjening 34 pct.
 • Projekter 100 pct.
 • Procesarbejde 67 pct.
 • Dataindsamling og – analyse 65 pct.
 • Projektbeskrivelser og -ansøgninger 70 pct.
 • Udvikling 40 pct.
 • Evaluering 38 pct.
 • Politikker 69 pct.
 • Kurser og rekruttering 36 pct.

Nogle metoder er mere effektive end andre

Noget af det, der er rigtig godt til at få et samarbejde til at glide som smurt i olie på tværs af organisationen er, hvis der er en forståelse for og af hinandens opgaver, samt et fælles ønske om at sætte borgeren i centrum.

Effektiv tværgående proces

Læs mere om effektiv tværgående proces

Har du læst de tidligere blogindlæg om min spørgeskemaundersøgelse?

DE FLESTE KONSULENTER BLIVER INTRODUCERET TIL DERES NYE JOB

DER ER BRUG FOR HJÆLP