Gennemfør forandringer med succes

Fra "Sådan leder du gennem forandringer" af Gitte Piil Eriksen

Fra “Sådan leder du gennem forandringer” af Gitte Piil Eriksen

En forandring er ikke reel før adfærden blandt en større andel af organisationens medlemmer har forandret sig sådan, at organisationen som helhed optræder på en anden måde. Det er vigtigt at få motiveret medarbejderne til forandring. For at få skabt denne motivation hos medarbejderne kan det være relevant at se på, hvor de befinder sig i forhold til ændringer. Til dette kan man gøre brug af Stages of Change.

Stages of change

I den transteoretiske model fra 1997 er forandring en proces, der giver fremgang i en serie af seks trin. Precontemplation (før-overvejelsesfasen): har endnu ikke overvejet at ændre adfærd og har ikke erkendt et problem i adfærden, har derfor ikke intentioner om at handle i nær fremtid. Contemplation (Overvejelses-fasen): ved du har et problem og har intention om at gøre noget på et tidspunkt. Preparation (Forberedelses-fasen): ved du har et problem og prøver at gøre noget ved det i små skridt. Action (Handlingsfasen): reel handling, forsøger den ønskede nye adfærd og har gennemført specifikke ændringer. Maintenance (Vedligeholdelsesfasen): fastholder den ændrede adfærd og arbejder med at undgå tilbagefald. Relapse er tilbagegang i cyklus, hvor man kan gå et eller flere skridt tilbage.

Et trin ad gangen

Det er kun muligt, at flytte medarbejderne et trin ad gangen. i før-overvejelsesfasen kan medarbejderne udelukkende flyttes via positive budskaber. Det er altså her det gælder om at få de positve historier ud: Hvad kan medarbejderne vinde ved at deltage i forandringen? Kan ledelsen eksempelvis formidle et budskab om, at hvis vi lykkes med denne besprelses- og effektiviseringsrunde, så er vi fredet i forhold til besparelser de næste to år; det vil formentlig kunne motivere en del medarbejdere i forventningen om arbejdsro. Begynder vi at tale om risici til folk i før-overvejelsesfasen kan de ikke forholde sig til det eller bruge det til noget, for de er ikke bevidste om, at de har en adfærd endnu. Hvad kan vi i stedet give dem? Hvad kan vi kommunikere til dem, som er attraktivt for dem? Det er vigtigt vi pakker vores egen holdning om at det er smukt og godt med ændringer langt væk. I før-overvejelsesfasen har folk det jo godt. De føler ikke et behov for ændring. Det er godt hvis i vi før-overvejelsesfasen kan prikke til et behov. Det kan fx gøres via Maslows behovspyramide.
Ifølge Maslow bliver vi motiveret af 5 kategorier af behov: fysiske behov (at trække vejret, mad, vand, bolig, tøj, sex og søvn), sikkerhedsmæssige behov (sikkerhed, beskyttelse og faste rammer), sociale behov (at være i et fællesskab, venskab, familie og at føle sig elsket), præstations behov (at have status og få anerkendelse) og selvrealiserings behov (at sætte sig mål, udvikle sig kreativt, eksperimentere og skabe).

Forandringsprocesser