Effektive forandringsprocesser

Fra "Sådan leder du gennem forandringer" af Gitte Piil Eriksen

Fra “Sådan leder du gennem forandringer” af Gitte Piil Eriksen

For at sikre effektive forandringsprocesser er det vigtigt at lederen er klædt på til at gennemføre forandringer mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at lederen har kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre forandringer, så ressourcerne bruges til at løse konkrete opgaver i stedet for at modarbejde processen. For at forandringsprocessen skal lykkes, er det vigtigt, at ledere på alle niveauer tror på forandringerne og kan motivere de fleste medarbejdere til det samme.

Modstand mod forandringer

Det er normalt at medarbejderne har modstand mod forandringer, og det er i særdeleshed forståeligt, når de ikke har en oplevelse af, at tidligere forandringer har medført noget positivt. Der er derfor al mulig grund til at gennemføre fremtidige forandringer på bedst mulig måde. 
En måde at gøre det på, kan være ved at læne sig op af andres erfaringer. En af de kendteste inden for forandringsledelse er John P. Kotter, tidligere professor i ledelse ved Harvard Business School. Kotter anfører, at mange forandringsprocesser mislykkes, fordi organisationerne er for selvtilfredse, ikke skaber en tilstrækkelig stærk styrende koalition, undervurderer kraften i visionen, underkommunikerer visionen, tillader forhindringer at blokere for visionen, ikke skaber kortsigtede gevinster, anmelder sejre for tidligt og forsømmer at forankre forandringerne i virksomhedskulturen (Mackinnon 2007).
Kotters 8-trinsmodel for forandringsledelse er en af de mest kendte og anvendte teorier om forandringsledelse.

Verden forandrer sig

Kotter mener, at verden hele tiden forandrer sig og dermed også kravene til ledelse. Ifølge Kotter var der i forrige århundrede især brug for ledelse (management), mens der i vores århundrede med mere dynamiske og foranderlige markeder stilles større krav til organisationernes omstillingsparathed, som han mener i højere grad kræver lederskab (leadership). Kotters teori bygger på 8 faser, som enhver organisation bør gennemføre ved større, gennemgribende forandringer.

Forandringsprocesser