Better today than yesterday

“When work is pleasure, life is a joy. When work is a duty, life is slavery.” Maxim Gorky

Vælg genvejen

Det behøver ikke være en kamp at være ny i konsulentkorpset. Få den støtte du har brug for til at udfylde din rolle.

Read More

Coaching hvor det passer dig

Coachingsessionerne foregår over nettet, så du kan vækste uden at bruge en masse tid på transport. Find et sted, du føler dig tryg og tal med din coach.

Read More

Du er en vigtig brik

Har du svært ved at finde ind til kerneopgaven? Svært ved at se din rolle i organisationen? Få hjælp til at finde arbejdsglæden og se din værdi.

Read More

Føles det op ad bakke at være konsulent, leder eller chef?

Som leder i det offentlige oplever man ofte at stå i mange dilemmaer i forhold den rolle man skal varetage. I en tid med forandring vil der typisk være ekstra mange dilemmaer, og der kan det være en god hjælp at få sparring til at tage de beslutninger og valg, som giver bedst mening for en selv og samtidig giver den bedst mulige forandringsproces for teamet.

Et coachingforløb kan hjælpe forandringerne på vej og gøre overgangen lettere for ledere såvel som medarbejdere. Coaching er en af de måder, man kan skabe forandring på.

Det kræver en dygtig, bevidst leder at få en organisation igennem en større forandringsproces og især hvis disse forandringer optræder med en hyppighed, som de har gjort i mange kommuner og regioner de seneste år. Det kan være et ensomt job at være leder eller konsulent. Svært at vise sin sårbarhed for kollegaer, man skal arbejde sammen med. Har du brug for en at spille bold op ad? En, der kan stille de rette spørgsmål og hjælpe dig med at få struktur på hverdagen?


“Du har brug for det rette værktøj for at modstå stormen.”

Gitte Piil, Executive Coach & Mentor

Gitte Piil

Jeg er klar til at hjælpe dig

Jeg vil hjælpe dig med at opdage muligheder, du ikke troede fandtes, og styrke sider af dig selv, som du ikke havde tænkt på, så du kan vokse som konsulent / leder og varetage de vigtige opgaver i organisationen med større gennemslagskraft.

Coaching handler om at stille spørgsmål. De rigtige spørgsmål. Spørgsmål der kan udvikle, udfordre og forandre mennekser og dermed teams og organisationer.

Jeg har mere end 15 års erfaring i at coache, udvikle og udfordre konsulenter, ledere, chefer og direktører.

Har du læst bloggen: Konsulent i det offentlige?